Aktualności STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE Gdy narodziłeś się już człowiekiem to staraj się żyć po ludzku” J. W. Goethe All rights reserved 2010 14-11-2014 Z dniem 01-11-2014 ulega zmianie oferta ubezpieczeniowa PZU na Życie SA   Szczegółowe informacje co do zmain w ofercie znajdą Państwo w zakładce UBEZPIECZENIA - oferta. Zmiany są obowiązkowe.  Osoby, które zdecydują się na podwyższenie sumy ubezpieczenia nie będą miały zastosowanej karencji do zakresu podstawowego (tj. dla zgonów, urodzeń itp.). 14-01-2016 Szanowni Pąnstwo mamy przyjemnosc zaproponowac nowy dodatek do ubezpieczenia na życie jakim jest Opieka Medyczna. To możliwosc szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów, czy specjalistycznych badań diagnostycznych Szczegółowe informacje co do oferty znajdą Państwo w zakładce UBEZPIECZENIA - oferta. Zapraszamy do Agencji Ubezpieczeniowej PZU SA prowadzonej w ramach naszych biur Dąbrowia Górnicza, Sosnowiec w zakresie: MIESZKANIOWE TURYSTYCZNE            KOMUNIKACJA OSOBOWE